Gratulálunk Ildikó néninek!

A magyar kultúra napja alkalmából Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetésben részesítette iskolánk pedagógusát, Hajtmann Ildikót.
Szívből gratulálunk kolléganőnknek.

-

Tájékoztató a 2018/19-es tanévben
iskolába lépő gyermekek szülei részére

Tisztelettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük immár kinőtte az óvodát és igazi iskolás akar lenni.

Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk az iskolaválasztás bizonyára nehéz feladatában. Az elmúlt évek felújításainak köszönhetően megszépült épületünk, és diákjainkat egy korszerűen felújított iskola várja. Legfőbb célunk, hogy gyermekük megszeresse a tanulást, érezze jól magát az iskolai közösségben és sikeresen sajátítsa el az alapkészségeket. Értékrendünkben legfontosabb a gyermek, a gyermeki személyiségehez igazodó pedagógiai munka. Ezért iskolánk színes, változatos programokat, tevékenységeket biztosít számukra a sokoldalú fejlesztés érdekében. Hisszük és valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges és minden kisgyermeknek joga van egyéni ütemben elsajátítani az alapvető ismereteket, készségeket.

Az alsó tagozaton gyermekeink az iskola- és napköziotthonos forma előnyeinek kihasználásával tanulnak, tehát délután azzal a tanítóval gyakorolják a magyar nyelv és irodalmat illetve matematikát, aki a délelőtti órákon is foglalkozik velük. Ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy nemcsak a tanítási órákon, hanem szabadidőben is együtt lehessenek a tanítók a tanítványaikkal, így több lehetőség nyílik a személyes kapcsolat mélyítésére, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, a közös játékra.

A fent leírtak megvalósításának legfontosabb színtere a tanítási óra, de külön élményt jelentenek a tanórán kívüli foglalkozások és rendezvények is. A művészeti nevelést a tanítási órákon kívül a délutáni szabadidőben szervezett szakkörök (tánc, balett, társastánc, néptánc, kézműves, énekkar, gyöngyfűzés, stb.) egészítik ki. Szavaló és mesemondó délutánt szervezünk az első osztályosok számára, akik a későbbiekben bekapcsolódnak az iskolai és városi rendezvényekbe (nyelvi játék, mesemondó verseny, meseíró és irodalmi pályázatok, matematika feladatmegoldó verseny, rajzpályázat, népdaléneklési verseny, stb.). Az elmúlt években szép eredményt értek el tanulóink ezeken a rendezvényeken csakúgy, mint a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken. Több verseny országos döntőjében "lencsésis diákok" képviselték iskolánkat, városunkat, megyénket, és szereztek dobogós helyezést. Elsős tanulóink is részt vehetnek néptáncoktatásban, a Hétpróbás Néptánciskola helyi csoportjában.

Iskolánk évek óta részt vesz több sportág utánpótlás-nevelésében. Ennek a munkának a magas színvonalát élsportolók, országos bajnokok és korosztályos válogatottak fémjelzik. Igazi zöldövezetet biztosít a 2,5 hektáros zárt udvarunk, és a szomszédságunkban lévő Lencsési Ifjúsági Park a mindennapos testnevelés és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A mozogni szerető gyerekeket atlétika- és tornaedzések, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) várják.

Korszerű uszodánkban első osztálytól indul az úszásoktatás és a vízilabda-edzés.

Az informatika oktatását két jól felszerelt szaktantermünk mellett hordozható tanulói netbookok segítik.

Tanítványaink már első osztálytól kezdve életkoruknak megfelelően játékos formában ismerkednek az idegen nyelvvel (angol, német), igény szerint az óratervi órán túl szakköri formában is. Negyedik osztálytól kezdve pedig csoportbontásban, emelt óraszámban folyik az oktatás heti 5 órában. Nyolcadik osztályos tanulóink számára nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk, melynek eredményeként egyre többen tesznek le középfokú nyelvvizsgát.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlesztő munkára és az iskolai fokozatok (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskola) közötti nyugodt átmenet biztosítására. Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Az erről készült képeket iskolánk Facebook oldalán, valamint honlapján a Galériák menüpontjában tekinthetik meg.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, szülői értekezletet, fogadóórát, szülői fórumokat tartunk. A szülői munkaközösség javaslataira, véleményére, támogató munkájára mindig számíthatunk

Pályázati támogatásokból még ebben a tanévben kialakításra kerül egy újabb, korszerű digitális nyelvi labor, bővül a játszóudvar valamint a kerékpártároló, megújul az ebédlő, továbbá iskolabútorok és informatikai eszközök beszerzésével tovább javulnak a digitális oktatás feltételei.

A 2018/2019-es tanévben a következő pedagógusok készülnek az első osztályos kisgyermekek fogadására:

Mezeiné Hőgye Erika- Ancsinné Tóth Judit
Kővári Éva- Marikné Püski Zsuzsanna
Hugyecz-Csete Hajnalka- Gyeraj Ákos
Kajtor Edit- Kincses Benjaminné

Kedves Szülők!

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket a Lencsési Általános Iskolába.
Bízunk abban, hogy a személyes találkozásra, az élőszóra szükség van, ha információkat szeretnénk cserélni.

2018. január 27-én (szombaton) délelőtt 10 órakor várjuk Önöket és iskolába készülő gyermeküket.
Míg a gyerekek játszanak, addig mi beszélgetünk, ismerkedhetünk.

Nyílt napra várjuk Önöket!

2018. január 30-án (kedden) 7.45 órától 11 óráig
és
2018. február 7-én (szerdán) 7.45 órától 11 óráig.

Ezeken a napokon munka közben ismerhetik meg nevelőinket, iskolánkat.

Kérjük, fogadják el meghívásunkat és jöjjenek el mindegyik alkalomra!

BejelentkezésKezdőlap

Üdvözöljük iskolánk honlapján!

" ...jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!"
(József Attila)

Minden, ami fontos, minden, ami aktuális

Tájékozódjon intézményünk legfrissebb, és régebbi eseményeiről. Ne maradjon le!

Iskolánk alapítványai

Hozzájuthat intézményünk alapítványainak adataihoz.

A Lencsési Általános Iskola pályázatai

Tudnivalók, adatok az iskola pályázatairól.

Intézményünk információi

Itt juthatnak hozzá az intézményünk életével, munkájával kapcsolatos dokumentumokhoz.

Megmerevedett pillanatok

A galériák iskolánk történetéből 167 eseményen keresztül összesen 8157 képet tartalmaznak.

Legyünk büszkék gyerekeinkre!

Kattintson ide, és olvassa el, hogy ezek a gyerekek mire képesek. Érdemes elolvasni anevüket.

Lapozzuk fel!

Kérem, nézze meg, hogy gyermeke hány és hány darab jó jegyet szerzett a mai napon. Érdemes!

Lakóhelyünk melyik iskolához tartozik?

Az alkalmazás segítségével kideríthetjük, melyik utca melyik iskola körzetéhez tartozik.

Keresés

Keressen lapunkon információkat...

 

Copyright © by -sziti- 2011 - 2018
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva