Beiskolázás

Kedves Szülők!

Tisztelettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük immár kinőtte az óvodát és igazi iskolás akar lenni.

Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk az iskolaválasztás bizonyára nehéz feladatában. Az elmúlt évek felújításainak köszönhetően megszépült épületünk, és diákjainkat egy korszerű iskola várja. Legfőbb célunk, hogy gyermekük megszeresse a tanulást, érezze jól magát az iskolai közösségben és sikeresen sajátítsa el az alapkészségeket. Értékrendünkben legfontosabb a gyermek, a gyermeki személyiségéhez igazodó pedagógiai munka. Ezért iskolánk színes, változatos programokat, tevékenységeket biztosít számukra a sokoldalú fejlesztés érdekében. Hisszük és valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges és minden kisgyermeknek joga van egyéni ütemben elsajátítani az alapvető ismereteket, készségeket.

Az alsó tagozaton gyermekeink az iskola- és napköziotthonos forma előnyeinek kihasználásával tanulnak, tehát délután azzal a tanítóval gyakorolják a magyar nyelv és irodalmat illetve matematikát, aki a délelőtti órákon is foglalkozik velük. Ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy nemcsak a tanítási órákon, hanem szabadidőben is együtt lehessenek a tanítók a tanítványaikkal, így több lehetőség nyílik a személyes kapcsolat mélyítésére, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, a közös játékra.

A fent leírtak megvalósításának legfontosabb színtere a tanítási óra, de külön élményt jelentenek a tanórán kívüli foglalkozások és rendezvények is. A művészeti nevelést a tanítási órákon kívül a délutáni szabadidőben szervezett szakkörök (tánc, balett, társastánc, néptánc, kézműves, énekkar, gyöngyfűzés, stb.) egészítik ki. Iskolai tehetséggondozó programunk lehetővé teszi, hogy tanulóink a tudományok, művészetek és a sport területén kibontakoztassák kiemelkedő képességeiket. Az elmúlt években igen szép eredményeket értek el tanulóink a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken. Több verseny országos döntőjében "lencsésis diákok" képviselték iskolánkat, városunkat, megyénket, és szereztek dobogós helyezést. Tanulóink részt vehetnek alapfokú művészetoktatásban (társastánc, modern tánc tanszakon), illetve néptáncoktatásban a Hétpróbás Néptánciskola helyi csoportjában.

Iskolánk évek óta részt vesz több sportág utánpótlás-nevelésében. Ennek a munkának a magas színvonalát élsportolók, országos bajnokok és korosztályos válogatottak fémjelzik. Igazi zöldövezetet biztosít a 2,5 hektáros zárt udvarunk, és a szomszédságunkban lévő Lencsési Ifjúsági Park a mindennapos testnevelés és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A mozogni szerető gyerekeket atlétika- és tornaedzések, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) várják.

Korszerű uszodánkban első osztálytól indul az úszásoktatás és a vízilabda-edzés. Az informatika oktatását két jól felszerelt szaktantermünk mellett hordozható tanulói netbookok segítik.

Tanítványaink már első osztálytól kezdve életkoruknak megfelelően játékos formában ismerkednek az idegen nyelvvel (angol, német), igény szerint az óratervi órán túl szakköri formában is. Negyedik osztálytól kezdve pedig csoportbontásban, emelt óraszámban folyik az oktatás - heti 4-5 óra. Nyolcadik osztályos tanulóink számára nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk, melynek eredményeként egyre többen tesznek le középfokú nyelvvizsgát.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlesztő munkára és az iskolai fokozatok (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskola) közötti nyugodt átmenet biztosítására. Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Az erről készült képeket iskolánk Facebook oldalán, valamint honlapján a Galériák menüpontjában tekinthetik meg.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, szülői értekezletet, fogadóórát, szülői fórumokat tartunk. A szülői munkaközösség javaslataira, véleményére, támogató munkájára mindig számíthatunk

Pályázati támogatásokból kialakításra került a játszóudvar, megépültek az új kerékpártárolók, megújult az ebédlő, továbbá iskolabútorok és informatikai eszközök beszerzése is történt. Még ebben a tanévben egy újabb digitális nyelvi labor kialakításával tovább bővülnek a korszerű oktatás feltételei.

A 2019/2020-es tanévben a következő pedagógusok készülnek az első osztályos kisgyermekek fogadására:

Uhrin Edit Éva- Czifrák Csaba
Medgyesiné Seprenyi Erzsébet- Nagy Zsolt Istvánné
Kincses Anikó- Mrsan Zoltán

Kedves Szülők!

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket a Lencsési Általános Iskolába.
Bízunk abban, hogy a személyes találkozásra, az élőszóra szükség van, ha információkat szeretnénk cserélni.

2019. január 26-án (szombaton) 9.30 órakor várjuk Önöket és iskolába készülő gyermeküket.
Míg a gyerekek játszanak, addig mi beszélgetünk, ismerkedhetünk.

Nyílt napra várjuk Önöket!

2019. január 30-án (szerdán) 7.45 órától 11 óráig
és
2018. február 7-én (csütörtökön) 7.45 órától 11 óráig.

Ezeken a napokon munka közben ismerhetik meg nevelőinket, iskolánkat.

Kérjük, fogadják el meghívásunkat és jöjjenek el mindegyik alkalomra!

BejelentkezésKezdőlap

Üdvözöljük iskolánk honlapján!

" ...jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!"
(József Attila)

Minden, ami fontos, minden, ami aktuális

Tájékozódjon intézményünk legfrissebb, és régebbi eseményeiről. Ne maradjon le!

Iskolánk alapítványai

Hozzájuthat intézményünk alapítványainak adataihoz.

A Lencsési Általános Iskola pályázatai

Tudnivalók, adatok az iskola pályázatairól.

Intézményünk információi

Itt juthatnak hozzá az intézményünk életével, munkájával kapcsolatos dokumentumokhoz.

Megmerevedett pillanatok

A galériák iskolánk történetéből 187 eseményen keresztül összesen 9334 képet tartalmaznak.

Legyünk büszkék gyerekeinkre!

Kattintson ide, és olvassa el, hogy ezek a gyerekek mire képesek. Érdemes elolvasni anevüket.

Lapozzuk fel!

Kérem, nézze meg, hogy gyermeke hány és hány darab jó jegyet szerzett a mai napon. Érdemes!

Lakóhelyünk melyik iskolához tartozik?

Az alkalmazás segítségével kideríthetjük, melyik utca melyik iskola körzetéhez tartozik.

Keresés

Keressen lapunkon információkat...

 

Copyright © by -sziti- 2011 - 2019
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva